Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, kanunlara ve hukuka uymayan fiil, söz, eylem, işlem ve diğer sebeplerden kaynaklanan maddi ve manevi zararları ve bu zararların giderimini konu alan hukuk dalıdır.

Maddi ve manevi zararlar tazminat hukukunun iki ana konusunu oluşturur. Ölçülebilen, bilirkişiler tarafından teknik olarak hesaplanabilen zararlarmaddi tazminatın konusunu oluşturur. Ölçülemeyen, teknik olarak hesaplanamayan acı, elem, ızdırap, ruhi çöküntü, korku, psikolojik travma vb. gibi manevi olarak uğranılan zararlar ise manevi tazminatın konusu oluşturur.

Tazminatın tarafları şahıslar ve tüzel kişiler olabilir. Fakat manevi tazminatı tüzel kişiler talep edemezler. Tüzel kişiler itibarlarının zedelenmesi , markalarına haksız saldırı ve benzeri gibi durumlardan dolayı uğradıkları zararlardan dolayı da maddi tazminat talep edebilirler.

Her hukuk dalında kanunlara ve hukuka uymayan fiil, söz, eylem ve işlemler farklıdır. Bu nedenle açılacak tazminat davalarının konuları ve talep edilen tazminatlar farklıdır. Tazminat davalarında, uğranılan maddi ve manevi zararların neler olduğunun beyanı, hangi zararların talep edilebileceği, tazminat hesaplamaları, bilirkişi raporlarına itiraz süreçleri, kusur oranlarının tespiti, zamanaşımı ve diğer hususlarda alanında uzman ve tecrübeli bir  avukattan danışmanlık hizmeti almak, telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olmanın önüne geçilmesini sağlamada büyük fayda sağlayacaktır.

Tazminat hukuku alanında hukuki süreçlerin takibi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hukuk büromuz tarafından sağlamaktadır.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak  tazminat  hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

      Ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Yaralanmalı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Meslek hastalığı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Telif hakları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının açılıp takip edilmesi,

·         Beden ve ruh bütünlüğünün ihlali sebebiyle uğranılan zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat                davasının açılıp takip edilmesi,

·         İşçilik alacakları sebebiyle tazminat davası,

·         Sözleşmelerden kaynaklanan maddi tazminat davalarının açılıp takip edilmesi,

·         Tazminat hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı danışma.